Công văn số 3505/BQL-QHXD về việc chủ động ứng phó với bão số 1 năm 2023 (bão TALIM)

Ký hiệu: Công văn số 3505/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 16/7/2023

Trích yếu:  về việc chủ động ứng phó với bão số 1 năm 2023 (bão TALIM)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng