Công văn số 3476/BQL-VP – Thông tin bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 3476/BQL-VP

Ngày ban hành: 13/07/2023

Trích yếu: Thông tin bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng