Công văn số 343/BQL-QHXD – Đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Ký hiệu: 343/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 24/01/2024

Trích yếu: Đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng