Công văn số 3428/BQL-VP – Sơ kết 5 năm triển khai Luật Tiếp cận thông tin, nghị định số 13/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu: 3428/BQL-VP

Ngày ban hành: 12/07/2023

Trích yếu:Sơ kết 5 năm triển khai Luật Tiếp cận thông tin, nghị định số 13/2018/NĐ-CP

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng