Công văn số 338/TTr-BQL về việc đề nghị khen thưởng năm 2022

Ký hiệu: Công văn số 338/TTr-BQL

Ngày ban hành: 02/02/2023

Trích yếu: về việc đề nghị khen thưởng năm 2022

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng