Công văn số 336/TTr-BQL – Về việc đề nghị khen thưởng

Ký hiệu: Công văn số 336/TTr-BQL

Ngày ban hành: 02/02/2023

Trích yếu: về việc đề nghị khen thưởng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng