Công văn số 3333/QĐ- BQL – về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng doanh nghiệp và giám sát đầu tư 

Ký hiệu: Công văn số 3333/QĐ- BQL

Ngày ban hành: 07/07/2023

Trích yếu: về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng doanh nghiệp và giám sát đầu tư

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng