Công văn số 3270/BQL-QHXD về việc hướng dẫn công ty TNHH LianYue (Việt Nam) thực hiện điều chỉnh thiết kế công trình

Ký hiệu: Công văn số 3270/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 4/7/2023

Trích yếu: về việc hướng dẫn công ty TNHH LianYue (Việt Nam) thực hiện điều chỉnh thiết kế công trình

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng