Công văn số 3183/BQL-QHXD -Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 3183/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 28/06/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tường Viên.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng