Công văn số 318/BQL-QHXD – Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản 3161/UBND-NCKTGS ngày 19/12/2023

Ký hiệu: 318/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 23/01/2024

Trích yếu:Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản 3161/UBND-NCKTGS ngày 19/12/2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng