Công văn số 316/BQL-QHXD – Về việc tăng cường công tác quản lý cây xanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Ký hiệu: 316/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 23/01/2024

Trích yếu: Tăng cường công tác quản lý cây xanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng