Công văn số – 313/BQL-QLDNhỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Ngày 19/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số – 313/BQL-QLDNhỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Xem văn bản tại đây.