Công văn số 3020/BQL-QHXD về việc thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình.

Ký hiệu: Công văn số 3020/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 21/6/2023

Trích yếu: về việc thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng