Công văn số 2995/BC-BQL – về việc Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 2995/BC-BQL

Ngày ban hành: 20/06/2023

Trích yếu: về việc Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng