Công văn số 298/BQL-VPĐD – Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và “đèn trời” trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ký hiệu: 298/BQL-VPĐD

Ngày ban hành: 22/01/2024

Trích yếu:Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và “đèn trời” trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng