Công văn số 2962/QĐ-UBND – Quyết định về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 2962/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 29/09/2023

Trích yếu: Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng