Công văn số 2894/BQL-QLĐT – Đầu tư hạ tầng viễn thông trong các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Số ký hiệu: 2894/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 16/06/2023

Trích yếu: Đầu tư hạ tầng viễn thông trong các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng