Công văn số 2844/BQL-QLĐT -Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện Dự án trong KCN Nam Đình Vũ

Số ký hiệu: 2844/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 13/06/2023

Trích yếu: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện Dự án trong KCN Nam Đình Vũ.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng