Công văn số 277/KL-TTr – Kết luận Thanh tra về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý NLĐNN làm việc tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Ký hiệu: 277/KL-TTr

Ngày ban hành: 26/12/2023

Trích yếu: Kết luận Thanh tra về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý NLĐNN làm việc tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội