Công văn số 2713/BQL-QHXD -Tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng năm 2023

Số ký hiệu: 2713/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 07/06/2023

Trích yếu: Tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng năm 2023.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng