Công văn số 2702/BQL-QHXD -Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin Etsu Việt Nam

Số ký hiệu: 2702/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 06/06/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin Etsu Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng