Công văn số 263/BQL-VP – Lịch tiếp công dân

Ký hiệu: Công văn số 263/BQL-VP

Ngày ban hành: 07/01/2023

Trích yếu: Lịch tiếp công dân

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng