Công văn số 2618/BQL-QLDN – Thanh lý máy móc không còn nhu cầu sử dụng và sửa chữa nhà xưởng của Công ty TNHH Sanyou MMA Việt Nam

Số ký hiệu: 2618/BQL-QLDN

Ngày ban hành: 02/06/2023

Trích yếu: Thanh lý máy móc không còn nhu cầu sử dụng và sửa chữa nhà xưởng của Công ty TNHH Sanyou MMA Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng