Công văn số 2562/UBND-TL – Chủ động ứng phó với bão số 5

Ngày 19/10/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 2562/UBND-TL – Chủ động ứng phó với bão số 5. Xem chi tiết văn bản tại đây.