Công văn số 254/BQL-VP – Tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố

Ngày 19/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 254/BQL-VP v/vTăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Xem văn bản tại đây.