Công văn số 2465/BQL-QLDN – Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tháng 5 năm 2023

Số ký hiệu: 2465/BQL-QLDN

Ngày ban hành: 26/05/2023

Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tháng 5 năm 2023.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng