Công văn số 2386/BQL-VP – về việc đề nghị nâng lương thường xuyên của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Ký hiệu: Công văn số 2386/BQL-VP

Ngày ban hành: 24/05/2023

Trích yếu: về việc đề nghị nâng lương thường xuyên của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng