Công văn số 2365/BQL-QHXD – Xây dựng công trình hồ ứng phó sự cố môi trường đối với KCN Đồ Sơn của công ty liên doanh KCN Đồ Sơn Hải Phòng

Số ký hiệu: 2365/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 23/05/2023

Trích yếu: Xây dựng công trình hồ ứng phó sự cố môi trường đối với KCN Đồ Sơn của công ty liên doanh KCN Đồ Sơn Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

.