Công văn số 2333/BQL- VP – về việc lập danh mục mua sắm trang thiết bị bảo hộ cho các thành viên BCĐ ứng phó sự cố hóa chất

Ký hiệu: Công văn số 2333/BQL- VP

Ngày ban hành: 22/05/2023

Trích yếu: về việc lập danh mục mua sắm trang thiết bị bảo hộ cho các thành viên BCĐ ứng phó sự cố hóa chất

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng