Công văn số 2258/BQL-QHXD – Đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô năm và năm 2023

Số ký hiệu: 2258/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 17/05/2023

Trích yếu: Đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô năm và năm 2023.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

.