Công văn số 2176/BQL-QLĐT – Mời tham gia Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại Hải Phòng – Hàn Quốc

Số ký hiệu: 2176/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 11/05/2023

Trích yếu: Mời tham gia Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại Hải Phòng – Hàn Quốc.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

.