Công văn số 2070/BQL-QHXD – Đấu nối, cung cấp dịch vụ cấp nước, cấp điện và mạng Internet để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam

Số ký hiệu: 2070/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 05/05/2023

Trích yếu: Đấu nối, cung cấp dịch vụ cấp nước, cấp điện và mạng Internet để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam .

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

.