Công văn số 2010/BQL-QHXD – Lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng

Số ký hiệu: 2010/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 04/05/2023

Trích yếu: Lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng