Công văn số 2009/BQL-QHXD – Lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tràng Duệ (khu A)

Số ký hiệu: 2009/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 04/05/2023

Trích yếu: Lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tràng Duệ (khu A).

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng