Công văn số 2007/BQL-QHXD – Lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng

Số ký hiệu: 2007/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 04/05/2023

Trích yếu: Lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng