Công văn số 2007/BQL-QHXD – Đầu tư tuyến đường song hành Tân Vũ – Lạch Huyện, phường Đông hải 2, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Số ký hiệu: 2393/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 24/05/2023

Trích yếu: Đầu tư tuyến đường song hành Tân Vũ – Lạch Huyện, phường Đông hải 2, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

.