Công văn số 2005/BQL-QHXD – Lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp MP Đình Vũ

Số ký hiệu: 2005/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 04/05/2023

Trích yếu: Lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp MP Đình Vũ.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng