Công văn số 2004/BQL-QHXD – Lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền

Số ký hiệu: 2004/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 04/05/2023

Trích yếu: Lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng