Công văn số 1931/QĐ-BQL – về việc nâng lương cán bộ, viên chức năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 1931/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 27/04/2023

Trích yếu: về việc nâng lương cán bộ, viên chức năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng