Công văn số 1883/BQL- VP – về việc đề nghị cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 1883/BQL- VP

Ngày ban hành: 25/04/2023

Trích yếu: về việc đề nghị cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng