Công văn số 1873/BQL-QHXD – hực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ trong các KCN trên địa bàn thành phố đợt nghỉ lễ 30/4-01/5, giỗ tổ Hùng Vương và cao điểm Hè năm 2023

Ngày 25/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1873/BQL-QHXD – hực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ trong các KCN trên địa bàn thành phố đợt nghỉ lễ 30/4-01/5, giỗ tổ Hùng Vương và cao điểm Hè năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.