Công văn số 1853/BQL-QLĐT -Nghiên cứu đầu tư xây dựng bến cảng số 09, 10, bến cảng số 11, 12 Cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 1853/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 24/04/2023

Trích yếu: Nghiên cứu đầu tư xây dựng bến cảng số 09, 10, bến cảng số 11, 12 Cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng