Công văn số 1848/BQL-QHXD -Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 1848/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 24/04/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Sản xuất bao bì giấy Đông Lập.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng