Công văn số 1839/BQL-QLĐT – Tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc”

Số ký hiệu: 1839/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 24/04/2023

Trích yếu: Tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc”.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng