Công văn số 1782/BQL-QHXD – Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch Khu công nghiệp và Cảng Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thuỵ

Ngày 20/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1782/BQL-QHXD – Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch Khu công nghiệp và Cảng Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thuỵ. Xem chi tiết văn bản tại đây.