Công văn số 1780/BQL-QHXD- Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ thuộc xã Đông Hưng và Tây Hưng, huyện Tiên Lãng

Ngày 20/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  1780/BQL-QHXD-  Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ thuộc xã Đông Hưng và Tây Hưng, huyện Tiên Lãng. Xem chi tiết văn bản tại đây.