Công văn số 1778/BQL-QHXD – Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án Khu Trung tâm Dịch vụ Logistic tại phường Tràng Cát, quận Hải An

Ngày 20/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1778/BQL-QHXD – Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án Khu Trung tâm Dịch vụ Logistic tại phường Tràng Cát, quận Hải An Xem chi tiết văn bản tại đây.