Công văn số 1723/BQL-QHXD – Dừng xem xét tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bành thành phố

Số ký hiệu: 1723/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 18/04/2023

Trích yếu: Dừng xem xét tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bành thành phố gửi công ty TNHH MDA E&C.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng