Công văn số 172/BQL-QHXD – Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trong thi công xây dựng công trình tại các Khu công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023

Ngày 13/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 172/BQL-QHXD v/v Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trong thi công xây dựng công trình tại các Khu công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023. Xem văn bản tại đây.