Công văn số 1697/BQL-QHXD – Dừng xem xét tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bành thành phố

Số ký hiệu: 1697/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 17/04/2023

Trích yếu: Dừng xem xét tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bành thành phố gửi công ty Cổ phần đầu tư phát triển TNI HOLDINGS Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng